Údržba webu

V nejbližších dnech proběhne údržba webové prezentace.

Může dojít k delší nedostupnosti.

Objednávání léčiva

Na základě rozhodnutí POV ČSV České Budějovice budou ZO okresu nově objednávat léčivo na mailové adrese lecenicb@seznam.cz. To platí už pro objednávku léčiva pro podzimní ošetření včelstev 2018. Objednávku realizujte do 30.05. 2018.  Ty ZO, které už léčivo pro podzimní léčení objednaly, tak učiní opakovaně na výše uvedenou adresu. Stávající objednávky nelze z technických důvodů realizovat a tudíž jsou neplatné.

Upozornění:  Došlo ke změně místa výdeje léčiva pro letní ošetření, více v článku níže "Termíny zasedání POV na 1.pololetí 2018"

Vloženo M/J 18/04/2018

Schůze OV 6.března 2018 - stručný zápis a usnesení

Výpis z přehledu úkolů BŘEZEN - DUBEN 2018


BŘEZEN - DUBEN 2018

Včelař

 • provádí kontroly dění na včelnici
 • práce v dílně-opravy inventáře
 • připravuje se na ošetření včelstev nátěrem plodu a fumigací
 • provede ošetření včelstev nejpozději do 15.4. 2018
 • podle termínů účastní se vzdělávacích a dalších akcí organizovaných ZO

 

ZO

 • příprava a realizace výroční členské schůze
 • zajistí včasnou distribuci léčiva pro jarní ošetření
 • členové OV, nebo jejich zástupci se zúčastní shromáždění 6.3. na Včelné
 • odebere léčivo pro jarní ošetření a zároveň objedná léčivo pro letní ošetření
 • v CIS upřesní počty včelstev k 1.5. 2018
 • realizuje plán vzdělávacích akcí
 • jednateli OO: zaslat seznam prohlížitelů, kteří se zúčastní školení v Nasavrkách-obnovení statusu prohlížitele. Termín do 18.3. 2018
 • jednateli OO: doručit objednávky na Formidol. Termín do 20.3. 2018
 • jednateli OO: doručit Požadavky na poskytnutí dotace na opatření boj proti varroáze-ošetření aerosolem. Termín do 30.3. 2018

 

   Aktualizováno M/J: 07/03/ 2018

 

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2018

Účet OO ČSV České Budějovice

 Equa bank.  číslo účtu : 1022231293/6100

Aktualizováno M/J: 25/01/2018

Termíny zasedání POV na 1.pololetí 2018

Místo: Restaurace U Města Krumlova, Antala Staška 1103/1(na rohu s Lidickou třídou)

začátek: vždy od 16,00hod, na Včelné od 14,00hod.

02.01.     06.02.    06.03.shromáždění OV - Včelná - výdej léčiva pro jarní ošetření    17.04.     15.05.výdej formidolu 05.06.

UPOZORNĚNÍ!!!!!!!!:VÝDEJ LÉČIVA PRO LETNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV - FORMIDOLU SE USKUTEČNÍ DNE 15.5. 2018 V DOBĚ OD 15,00 DO 17,00 hod. NA ADRESE:ŠINDLOVY DVORY Č.87 - GARÁŽ PŘ. JOSEFA DURČANSKÉHO. Je to na návsi u kapličky, poblíž autobusové zastávky linky č.16

 

                                     Aktualizováno M/J:18/04/ 2018

 

 

                                     


 

MVP - možnosti vyšetření

Upozornění pro všechny včelaře, kteří mají povinnost v rámci "Metodiky kontroly zdraví MZe" (vyšetření na MVP v ochranných pásmech a po pěti letech), že vyšetření lze provádět jen prostřednictvím SVÚ a VÚVč v Dole.

Vyšetření na MVP pro účely přesunů lze akceptovat i z jiných akreditovanýcvh laboratoří (AGRO-LA)

Informace je ověřena u Komise pro zdraví včel RV ČSV.

Vloženo M/J:28/02/2017

Usnesení Okresní konference ze dne 18.4.2015

Usnesení

Fotografie

Vloženo 20.4.2015