U P O Z O R N Ě N Í

Změna bankovního domu. Okresní organizace ČSV České Budějovice dnem 15/12/ 2016  přešla od Poštovní spořitelny k Equa bank. Nové číslo účtu : 1022231293/6100.Prosíme tedy veškeré finanční operace k Okresní organizaci směrujte  od uvedeného data na toto nové číslo účtu!!!!!

Vloženo M/J 15/12/ 2016

P ř á n í

Hezké prožití svátků vánočních, pevné zdraví do roku 2017 Vám i Vašim včelkám

přeje

POV ČSV České Budějovice

Vloženo M/J 8/12/ 2016


 

Ambroziánské koštování medoviny-Mladošovice

Mladošovičtí včelaři již po šesté zorganizovali u příležitosti svátku patrona včelařů sv. Ambrože tzv. Ambroziánské koštování medoviny. Pro včelaře i občany obce a nejbližšího okolí je to dobrá příležitost k setkání v době adventu. Tentokráte panovala i ta správná zimní atmosféra. Profesionální hudebníci uskupení ŽESTĚDVĚSTĚ svým vystoupením vytvořili skutečnou předvánoční atmosféru. I Ti nejmladší z Mladošovic se mohli pochlubit výstavkou svých prací. Pod vedením paní učitelky Aleny Mikutové vytvořily krásné vánoční svícny. Předseda včelařského spolku děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh akce.

V Mladošovicích 7.prosince 2016

předseda spolku

Ing. Miroslav Jelínek


 
 
 
 
 
 

Usnesení z jednání zástupců ZO dne 04/10/2016

Výpis z přehledu úkolů LEDEN - ÚNOR 2017

LEDEN-2017

Včelař

 • občasná kontrola včelstev
 • kontrola podložek
 • sleduje první prolety včel
 • provádí drobné opravy pracovního nářadí a pomůcek
 • studium odborné literatury, účast na přednáškách

ZO

 • příprava na provedení VČS - jednateli OO nashlásit termíny VČS

ÚNOR - 2017

Včelař

 • do 28/02 nahlásit trvalé stanoviště včelstev mateřské ZO
 • sledování proletů včel
 • práce v dílně, příprava pomůcek, rámků apod.
 • studium odborné literatury, účast na přednáškách

ZO

 • do 15/02/ odevzdat vzorky včelí měli k vyšetření do laboratoře
 • do 28/02/ uspořadat VČS
 • po VČS nahlásit jednateli OO kontaktní údaje funkcionářů ZO

Aktualizováno M/J: 03/01 2017

 

Mimořádná veterinární opatření – varroáza včel

Varroáza způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Zavedení preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může mít zásadní význam pro omezení ztrát včelstev, pro ozdravení včelstev a v neposlední řadě pro minimalizaci nákladů vynaložených každoročně na boj s touto nákazou.

Zejména z důvodu vysoké hustoty zavčelení na území České republiky a kvůli velmi omezeným možnostem kontrolovat pohyb jednotlivých včel však není možné přenosu nákazy zcela zabránit. Státní veterinární správa v této souvislosti nařizuje i letos mimořádná veterinární opatření k ošetření včelstev. (více)

Nařízení SVS

Termíny zasedání POV na 1.pololetí 2017

Místo: Restaurace U Města Krumlova, Antala Staška 1103/1(na rohu s Lidickou třídou)

začátek: vždy od 16,00hod.

17.01   21.02.  07.03 - Včelná od 14,00 hod.

18.04.  16.05.   20.06.

                                            Aktualizováno M/J: 07.12. 2016


 

Komise pro oslavy 150.výročí organizovaného včelaření v Jižních Čechách

Složení komise

Josef ZIMEN, RNDr. Stanislav HAVLÍČEK, Ing. Václav KŘÍŽ, PhDr. Marie ŠOTOLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Anna DOUBRAVOVÁ, Ing. Zdeněk MARHOUN, Stanislav PÁNEK, Jan CALETKA

Vloženo 14.01. 2016

Usnesení Okresní konference ze dne 18.4.2015

Usnesení

Fotografie

Vloženo 20.4.2015