Pozvánka na zájezd do Brna - Techagro 2018

Cestovní kancelář CK MÁJ spol. s r. o.


Česká 44,  370 01 České Budějovice,  tel./fax: 387 318 420
e-mail: ckmaj@ckmaj.cz,  www.ckmaj.cz

ZO ČSV – Hluboká nad Vltavou

pořádá zájezd do Brna na veletrh :

                               

Silva Regina


Neděle : 08.04.2018

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh ( 8.4. - 12.4. 2018 )

Souběžné veletrhy: TECHAGRO, BIOMASA

Proč se účastnit veletrhu :

 • největší komplex odborných veletrhů ve střední Evropě
 • nejnovější trendy a technologie oborů zemědělství, lesnictví a veterinářství
 • prezentace předních světových firem
 • vysoká zahraniční účast
 • bohatý doprovodný program s aktuálními tématy odvětví a účastí významných osobností

K dobrému jménu veletrhů přispívá tradičně odborný doprovodný program, který přinese nejnovější informace a trendy oborů – zemědělství, lesnictví, myslivost, krmivářství, veterinářství či včelařství. Veletrhy TECHAGRO, BIOMASA, SILVA REGINA 2018 se tak stanou místem, kde se setkají přední odborníci, významné osobnosti, novináři, zástupci firem a společně se budou věnovat tématům, které určují budoucí vývoj celého odvětví.

 

Cena za dopravu : 450,- Kč

 

Odjezd : v 06.00 hod. -  Hluboká nad Vltavou – zastávka ČSAD pod kostelem

Ostatní nástupní místa dle dohody ( České Budějovice, Lišov, Třeboň atd.)

Objednávat místa můžete u pana Josefa Vacíka telefonem: +420 606 605 204

nebo emailem: vacik@hhw.cz  popř. v CK Máj spol.s r.o.

Leták

Schůze OV 6.března 2018 - stručný zápis a usnesení

Výpis z přehledu úkolů BŘEZEN - DUBEN 2018


BŘEZEN - DUBEN 2018

Včelař

 • provádí kontroly dění na včelnici
 • práce v dílně-opravy inventáře
 • připravuje se na ošetření včelstev nátěrem plodu a fumigací
 • provede ošetření včelstev nejpozději do 15.4. 2018
 • podle termínů účastní se vzdělávacích a dalších akcí organizovaných ZO

 

ZO

 • příprava a realizace výroční členské schůze
 • zajistí včasnou distribuci léčiva pro jarní ošetření
 • členové OV, nebo jejich zástupci se zúčastní shromáždění 6.3. na Včelné
 • odebere léčivo pro jarní ošetření a zároveň objedná léčivo pro letní ošetření
 • v CIS upřesní počty včelstev k 1.5. 2018
 • realizuje plán vzdělávacích akcí
 • jednateli OO: zaslat seznam prohlížitelů, kteří se zúčastní školení v Nasavrkách-obnovení statusu prohlížitele. Termín do 18.3. 2018
 • jednateli OO: doručit objednávky na Formidol. Termín do 20.3. 2018
 • jednateli OO: doručit Požadavky na poskytnutí dotace na opatření boj proti varroáze-ošetření aerosolem. Termín do 30.3. 2018

 

   Aktualizováno M/J: 07/03/ 2018

 

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2018

Účet OO ČSV České Budějovice

 Equa bank.  číslo účtu : 1022231293/6100

Aktualizováno M/J: 25/01/2018

Termíny zasedání POV na 1.pololetí 2018

Místo: Restaurace U Města Krumlova, Antala Staška 1103/1(na rohu s Lidickou třídou)

začátek: vždy od 16,00hod, na Včelné od 14,00hod.

02.01.     06.02.    06.03.shromáždění OV - Včelná - výdej léčiva pro jarní ošetření    17.04.     15.05.shromáždění OV - Včelná - výdej Formidolu  05.06.

 

                                     Aktualizováno M/J:07/02. 2018

 

 

                                     


 

MVP - možnosti vyšetření

Upozornění pro všechny včelaře, kteří mají povinnost v rámci "Metodiky kontroly zdraví MZe" (vyšetření na MVP v ochranných pásmech a po pěti letech), že vyšetření lze provádět jen prostřednictvím SVÚ a VÚVč v Dole.

Vyšetření na MVP pro účely přesunů lze akceptovat i z jiných akreditovanýcvh laboratoří (AGRO-LA)

Informace je ověřena u Komise pro zdraví včel RV ČSV.

Vloženo M/J:28/02/2017

Usnesení Okresní konference ze dne 18.4.2015

Usnesení

Fotografie

Vloženo 20.4.2015