KRAJSKÝ AKTIV

V sobotu 3.září 2016 se koná Krajský aktiv včelařů.

Místo: Včelná, "Restaurace U Kaštanu", začátek v 09,00hodin. Účast zástupců jednotlivých ZO nutná!!!

Celostátní zemědělská výstava Země živitelka 2016

Ve dnech 25. až 30.srpna 2016 se uskuteční na Výstavišti v Českých Budějovicích

Celostátní zemědělská výstava

ZEMĚ ŽIVITELKA

VČELAŘSKÝ PORADENSKÝ KOUTEK BUDE JAKO OBVYKLE UMÍSTĚN V PAVILONU B4

Všichni jste srdečné zváni

Vloženo M/J 21.07. 2016

Výpis z přehledu úkolů SRPEN 2016

SRPEN - 2016

Termín pro doložení všech dokladů (k uplatněnému požadavku) k jednotlivým opatřením je do 20.srpna 2016, tzn. doručení na sekretariát RV ČSV,z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1

ZÁŘÍ - 2016

zo

do 30.09. odeslat Sumární žádost o dotaci 1.D, Jmenný seznam žadatelů o dotaci 1.D,

Sumární žádost...... a Jmenný seznam.... se odesílají na adresu: Sekretariát ČSV RV ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1

Bankovní výpisy nebo kopie dokladů o zřízení účtů se již n e p ř i k l á d a j í, pouze překontrolujte číslo účtu, které jste si zadali do CIS

Včelař

do 15.09.  předat Žádost o dotaci 1.D včetně podkladů pro Statistiku

do 15.09. odeslat Potvrzení o registraci v Hradišťku

Aktualizováno M/J: 25.08. 2016

Mimořádná veterinární opatření – varroáza včel

Varroáza způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Zavedení preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může mít zásadní význam pro omezení ztrát včelstev, pro ozdravení včelstev a v neposlední řadě pro minimalizaci nákladů vynaložených každoročně na boj s touto nákazou.

Zejména z důvodu vysoké hustoty zavčelení na území České republiky a kvůli velmi omezeným možnostem kontrolovat pohyb jednotlivých včel však není možné přenosu nákazy zcela zabránit. Státní veterinární správa v této souvislosti nařizuje i letos mimořádná veterinární opatření k ošetření včelstev. (více)

Nařízení SVS

Termíny zasedání POV na 2.pololetí 2016

Místo: Restaurace U Města Krumlova, Antala Staška 1103/1(na rohu s Lidickou třídou)

začátek: vždy od 16,00hod.

19.07.   09.08.  04.10 - Včelná od 14,00 hod.

08.11.  06.12.

Upřesnění: zasedání POV plánované na 6.9. 2016 se nekoná. Nový termín byl stanoven na 3.9. 2016 po skončení Krajského aktivu na Včelné.

Aktualizováno M/J: 10.08. 2016


 

Komise pro oslavy 150.výročí včelařství v Jižních Čechách

Složení komise

Josef ZIMEN, RNDr. Stanislav HAVLÍČEK, Ing. Václav KŘÍŽ, PhDr. Marie ŠOTOLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Anna DOUBRAVOVÁ, Ing. Zdeněk MARHOUN, Stanislav PÁNEK, Jan CALETKA

Vloženo 14.01. 2016

Přednášky, kurzy organizované v ZO

ZO Mladošovice

12.6. 2016 - Neděle osada CEP (okr. J.H.) včelnice př. V.Zemánka, začátek ve 14,00hod. "KURZ CHOVU MATEK".  Přednášející př. Vlastimil Zemánek

Zde je několik fotografií dokumentujích práci na včelnici přítele Vlastimila Zemánka. Včelaři si osobně vyzkoušeli přelarvení i značení matek. (na trubcích)

  Aktualizováno M/J:13.06.

Cep-22Cep-21Cep-18Cep-13Cep-1Cep-23

 

055054057

Usnesení Okresní konference ze dne 18.4.2015

Usnesení

Fotografie

Vloženo 20.4.2015