P ř á n í

Hezké prožití svátků vánočních, pevné zdraví do roku 2017 Vám i Vašim včelkám

přeje

POV ČSV České Budějovice

Vloženo M/J 8/12/ 2016


 

Ambroziánské koštování medoviny-Mladošovice

Mladošovičtí včelaři již po šesté zorganizovali u příležitosti svátku patrona včelařů sv. Ambrože tzv. Ambroziánské koštování medoviny. Pro včelaře i občany obce a nejbližšího okolí je to dobrá příležitost k setkání v době adventu. Tentokráte panovala i ta správná zimní atmosféra. Profesionální hudebníci uskupení ŽESTĚDVĚSTĚ svým vystoupením vytvořili skutečnou předvánoční atmosféru. I Ti nejmladší z Mladošovic se mohli pochlubit výstavkou svých prací. Pod vedením paní učitelky Aleny Mikutové vytvořily krásné vánoční svícny. Předseda včelařského spolku děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh akce.

V Mladošovicích 7.prosince 2016

předseda spolku

Ing. Miroslav Jelínek


 
 
 
 
 
 

Soutěž VŠUDE SAMÁ VČELA

Soutěže VŠUDE SAMÁ VČELA se pod vedením paní učitelky Aleny Mikutové z Mladošovic zúčastnily i děti MŠ,ZŠ a PrŠ České Budějovice. Výsledkem bylo celkové 5.místo.

B L A H O P Ř E J E M E

Diplom

Vloženo M/J 01/12/ 2016

Usnesení z jednání zástupců ZO dne 04/10/2016

Výpis z přehledu úkolů LISTOPAD - PROSINEC 2016

LISTOPAD -  PROSINEC 2016

ZO

do 30.11. odeslat OO ČSV.z.s.

  • Podepsaný originál "Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2016"

do 30.11 odeslat Sekretariátu RV ČSV,z.s.

  • 1x originál "Seznamu nevyplacené-vrácené dotace 1.D. v roce 2016 za jednotlivé hobby včelaře" POSÍLEJTE  vytištěný po uzávěrce CIS
  • 1x originál "Seznamu nevyplacené-vrácené dotace 1.D v roce 2016 za jednotlivé profesionální včelaře". POSÍLEJTE vytištěný po uzávěrce CIS. Pokud nemáte žádného včelaře s počtem včelstev 150 a více-CIS nevynegeruje

do 31.12. odeslat Sekretariátu RV ČSV,z.s.

  • FINANČNÍ PROSTŘEDKY  za členské příspěvky na rok 2017. POSÍLEJTE na účet číslo: 7430011/0100
  • Provést aerosolové ošetření včelstev. Nejpozději 10 dnů po aerosolovém ošetření vložit na dna úlů očištěné podložky, ze kterých se odebere měl určená k vyšetření na přítomnost VD. Vzorky odevzdat do laboratoře - nejpozději do 15/02/ 2017

Aktualizováno M/J: 24/11/ 2016

 

Mimořádná veterinární opatření – varroáza včel

Varroáza způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Zavedení preventivních opatření v chovech s nízkým i vysokým počtem včelstev na stanovišti může mít zásadní význam pro omezení ztrát včelstev, pro ozdravení včelstev a v neposlední řadě pro minimalizaci nákladů vynaložených každoročně na boj s touto nákazou.

Zejména z důvodu vysoké hustoty zavčelení na území České republiky a kvůli velmi omezeným možnostem kontrolovat pohyb jednotlivých včel však není možné přenosu nákazy zcela zabránit. Státní veterinární správa v této souvislosti nařizuje i letos mimořádná veterinární opatření k ošetření včelstev. (více)

Nařízení SVS

Termíny zasedání POV na 1.pololetí 2017

Místo: Restaurace U Města Krumlova, Antala Staška 1103/1(na rohu s Lidickou třídou)

začátek: vždy od 16,00hod.

17.01   21.02.  07.03 - Včelná od 14,00 hod.

18.04.  16.05.   20.06.

                                            Aktualizováno M/J: 07.12. 2016


 

Komise pro oslavy 150.výročí včelařství v Jižních Čechách

Složení komise

Josef ZIMEN, RNDr. Stanislav HAVLÍČEK, Ing. Václav KŘÍŽ, PhDr. Marie ŠOTOLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Anna DOUBRAVOVÁ, Ing. Zdeněk MARHOUN, Stanislav PÁNEK, Jan CALETKA

Vloženo 14.01. 2016

Usnesení Okresní konference ze dne 18.4.2015

Usnesení

Fotografie

Vloženo 20.4.2015