Administrace dotace 1.D 2017

Zástupci ZO ČSV  okresu České Budějovice předloží doklady týkající se administrace dotace 1.D pro rok 2017 dne 28.11. 2017 v době od 16,00 do 18,00hodin. Pokud budete mít úplné doklady týkající se výplaty dotace 1.D, můžete je rovněž  odevzdat.  Jinak platí termín pro odevzdání do 30.11. 2017. 

Místo: salonek restaurace U Města Krumlova / na rohu Lidické a Antala Staška 1103/1/

Vloženo M/J 19/11/ 2017

Výpis z přehledu úkolů LISTOPAD - PROSINEC 2017


Listopad -  Prosinec 2017

Včelař

  •  V souladu s metodikou Krajské veterinární správy provádí ošetření včelstev

ZO

  • do 30.11. odešle OO ČSV České Budějovice podepsaný originál "Seznamu hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D v roce 2017" - poslat vytištění po uzávěrce CIS
  • do 30.11. odešle OO ČSV České Budějovice podepsaný originál "Seznamu profesionálních včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D v roce 2017"
  • do 30.11. odešle Sekretariátu RV ČSV 1x originál "Seznamu n e v y p l a c e n é dotace 1.D v roce 2017 za jednotlivé hobby včelaře - poslat po uzávěrce CIS. Totéž platí pro profesionální včelaře.
  • do 31.12. 2017 odešle Sekretariátu RV ČSV finanční prostředky za členské příspěvky na rok 2018

         

Aktualizováno M/J: 06/11 2017

 

Shromáždění zástupců ZO ČSV okresu 03/10 2017 - stručný zápis a usnesení

Výročí 150 let spolkového včelařství na jihu Čech

logo Rok 2017 je významným výročím pro českobudějovické včelaře. Okresní organizace ČSV České Budějovice uspořádá v rámci oslav soubor akcí, jejichž časový plán je uveřejněn zde.

Akce v Jihočeském muzeu ke 150 letům organizovaného včelařství

Prehledprogramuvjcmuzeu-pdf

Vloženo M/J /11/09/ 2017

Komise pro oslavy 150.výročí organizovaného včelařství v Jižních Čechách

Složení komise

Josef ZIMEN, RNDr. Stanislav HAVLÍČEK, Ing. Václav KŘÍŽ, PhDr. Marie ŠOTOLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Anna DOUBRAVOVÁ, Ing. Zdeněk MARHOUN, Stanislav PÁNEK, Jan CALETKA

Dne 22.09. 2016 komise vzala na vědomí rezignaci ing. Marhouna.

Vloženo 14.01. 2016

Termíny zasedání POV na 2.pololetí 2017

Místo: Restaurace U Města Krumlova, Antala Staška 1103/1(na rohu s Lidickou třídou)

začátek: vždy od 16,00hod.

04.07,   02.08.   23.08.     05.09.     03.10.- shromáždění zástupců ZO - Včelná    07.11     14.12.                                                

Aktualizováno M/J:30/06/2017

 

 

                                     


 

MVP - možnosti vyšetření

Upozornění pro všechny včelaře, kteří mají povinnost v rámci "Metodiky kontroly zdraví MZe" (vyšetření na MVP v ochranných pásmech a po pěti letech), že vyšetření lze provádět jen prostřednictvím SVÚ a VÚVč v Dole.

Vyšetření na MVP pro účely přesunů lze akceptovat i z jiných akreditovanýcvh laboratoří (AGRO-LA)

Informace je ověřena u Komise pro zdraví včel RV ČSV.

Vloženo M/J:28/02/2017

DOTACE 2017

Veškeré informace ohledně dotací pro rok 2017 naleznete Zde

Vloženo M/J 01/02/2017

U P O Z O R N Ě N Í

Změna bankovního domu. Okresní organizace ČSV České Budějovice dnem 15/12/ 2016  přešla od Poštovní spořitelny k Equa bank. Nové číslo účtu : 1022231293/6100.Prosíme tedy veškeré finanční operace k Okresní organizaci směrujte  od uvedeného data na toto nové číslo účtu!!!!!

Vloženo M/J 15/12/ 2016

Usnesení Okresní konference ze dne 18.4.2015

Usnesení

Fotografie

Vloženo 20.4.2015